ลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม

ชื่อเรื่อง  : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

ผู้แต่ง  :  อำนาจ  ธีระวนิช

ผู้จัดพิมพ์  :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์  :  2546

จำนวนหน้า  :  407 หน้า

เลขเรียกหนังสือ :  974-537-188-2

สาระสังเขป  :

ลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม

Image

             เมื่อกล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการอธิบายเพราะอยู่ในวิสัยที่เราสามารถมองเห็นได้ แต่สำหรับธุรกิจขนาดย่อมแล้วยากต่อการคาดการณ์และดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงเศษอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับบริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้น แม้ว่าธุรกิจขนาดย่อมจะไม่เป็นที่จับตามองสำหรับคนทั่วไป แต่ถือได้ว่าธุรกิจขนาดย่อมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจในทุกประเทศ แม้ในสหรัฐอเมริกายังคงมีธุรกิจขนาดย่อมอยู่ถึงร้อยละ 98 ของหน่วยธุรกิจทั้งหมดและมีบทบาทอย่างเด่นชัดต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและโดยส่วนใหญ่ของธุรกิจขนาดย่อมจะอยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการบริการ

การที่ธรรมชาติและกิจกรรมการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในการวัดขนาดของผลต่อการยอมรับหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดขึ้น ดังนั้นการกำหนดขึ้น

Image

แม้ว่าการวัดขนาดธุรกิจแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์โดยทั่วไปที่นำมาใช้ในการวัดขนาดของธุรกิจ คือ

  1. จำนวนของบุคลากร
  2. ยอดขาย
  3. มูลค่าสินทรัพย์
  4. ยอดเบี้ยประกัน (ในธุรกิจประกันภัย)
  5. ยอดเงินฝาก (ในธุรกิจธนาคาร)

ในการกำหนดลักษณะที่เป็นองค์ประกอบของธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่

  1. ด้านเงินลงทุนของธุรกิจได้รับจากบุคคลเพียงคนเดียวหรือเพียงไม่กี่คน ยกเว้นในบางกรณีที่อาจมาจากบุคคล 15 หรือ 20 คน
  2. ในด้านขอบเขตการดำเนินงานจะอยู่ในระดับท้องถิ่น ยกเว้นหน้าที่การตลาด
  3. เมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมแล้ว ธุรกิจนั้นมีขนาดเล็ก
  4. จำนวนบุคลากรในธุรกิจมีน้อยกว่า 100 คน

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาธุรกิจขนาดย่อมบางประเภท เราไม่อาจใช้หลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นได้ครบทุกหลักเกณฑ์ เช่น บริษัทจัดหางานซึ่งมีเครือข่ายหาแหล่งคนงานในหลาย ๆ จังหวัด เป็นต้น

ผู้ขียนสาระสังเขป : นางสาวสุนิศรา   คือใคร

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s